Osteartrit Tanısı Koymada İlk Etap
  • Doç. Dr. İrfan KOCA
Osteartrit Tanısı Koymada İlk Etap

Hekim ile hasta diyalogu doğru bir şekilde kurulduğu taktirde tanıya varma kolaylaşır. Aynı şekilde kireçlenme şüphesi olan hastadan doğru anemnez alınması tanı koymada ilk adımdır. 

     Sabır ve dikkatle hekim tarafından yapılacak bir sorgulama hastadaki ağrının nedeninin erken başlayan bir kireçlenmeden ileri gelip gelmediğinin anlamasını sağlayabilir. Ağrının yeri ,yayılması , nelerle arttığı veya azaldığı,gece-gündüz ilişkisi,hava değişimleriyle bağlantısı bütün ayrıntılarıyla ortaya konulmalıdır. Bu görüşmeyi takiben hekim dikkatli ve ayrıntılı bir muayeneye girişir. Muayenede önce sorunlu eklem özellikle hastanın yürüyüşü dikkatle izlenir.( İNSPEKSİYON ) Bunu takiben eklem ve çevresindeki dokuların özel noktalarına elle bastırılır.( PALPASYON )Daha sonra, eklem çevresi ölçülür tek tek sorunlu eklemlerin hareketleri, açıölçerle değerlendirilir. ( ROM ÖLÇÜMLERİ ) Eklemlere has hastalık tanısına varmada kullanılan bazı özel manevralar yaptırılır. Nihayet eklemlerle ilintili olan diğer vücut sistemlerinin muayenesine geçilir. Sinir sisteminin muayenesinde (NÖROLOJİK MUAYENE ) refleksler, cilt dokusu üzerinde duygulanım gibi kontroller yapılır.