Laboratuvar Yöntemleri
  • Doç. Dr. İrfan KOCA
Laboratuvar Yöntemleri

Kireçlenme hastalıklarında normal koşullarda pozitif labaratuvar bulgusu yoktur.Ancak kireçlenme ile karışabilen diğer hastalıklardan ayırt edebilmek için bazı tahlilleri yapmak gereklidir.

    Kireçlenme olgularında gerek tanıdaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak gerekse tedaviye karar vermek için bazı testlerin yapılması gereklidir. Bu amaçla kan sayımı, sedimentasyon, 1. etapromatizma testleri (CRP,ASO,RF ) ve rutin bazı biyokimyasal tetkikler istenebilir. 
     Romatizma testleri normalden yüksek çıkarsa hastalık için koyduğumuz kireçlenme tanısını yeniden gözden geçirmek gerekir. Zira bu durum bir iltihaplı eklem romatizması olan" romatoid artrit "hastalığına özgü sonuçtur. Nadiren kireçlenmelerde bazı alevlenmeler olduğunda sedimentasyon ve CRP testleri yüksek çıkabilir. Tedavi ile bu durum kısa sürede normale döner.