Kireçlenmede Fizik Tedavinin Yeri
  • Doç. Dr. İrfan KOCA
Kireçlenmede Fizik Tedavinin Yeri

OSTEOARTRİT tedavisinde son yüzyıldan bu yana en revaçta olan tedavilerden biri fizik tedavi olmuştur. Halk arasında fizik tedavi ilk yapıldığı yıllardaki şekliyle hep sıcak bir tedavi olarak algılanmasına rağmen bu gerçek değildir. 
 

     Günümüzde hastalar fizik tedavi sırasında herhangi bir sıcaklık duygusu algılamazlar. Zira bu tedaviler elektronik özelliktedir. Uygulama sırasında ortaya ısı çıkmaz ya da çok az bir ılıklık olabilir. 
     Kuşkusuz “ sıcak tedavi “ halen terk edilmemiştir. Zira ağrılı eklemler sıcak uygulamasıyla rahatlar, spazmlı kaslar gevşer. Sıcak banyoya, duşa, küvete veya saunaya girmek rahatlatıcı olabilir. Sıcak uygulama için ayrıca, infraruj lambaları, sıcak paketler (hot pack), sıcak parafin, kısa dalga diyatermi, radar ve yüksek frekanslı ses dalgaları olan ultrason gibi tedaviler gündemdedir.

 
Fizik tedavi, eklemlerde meydana gelen yıpranmayı hücresel seviyede durdurmayı ve buna bağlı ağrıları ortadan kaldırmayı hedefler. Bunun sonunda eklem hareketlerinde kolaylık ve mevcut ağrılarda azalma ortaya çıkar. Fizik tedavi kaplıca gibi diğer kür tedavilerinde olduğu gibi ortalama 20 kez yapılması gereken tedavidir. Tedaviler hergün olabildiğince aynı saatte yapılmalıdır. 
     Hastalar hekimin vereceği tüm öğütlere uymalıdır. Bunlar, diyet, düzenli ilaç ve egzersiz gibi öneriler olabilir. Eğer kireçlenme başlar başlamaz hekime başvurulmuş ve erkenden fizik tedaviye başlanırsa sorun büyük ölçüde çözülür. Halbuki hastalık eskitildikten sonra yapılacak bir kür fizik tedavi yeterli olmayabilir. Bu gibi durumlarda diğer tedavi seçenekleri yetersiz kalacağı için neredeyse her yıl yeniden fizik tedavi kürleri yapmak gerekecektir.