Ozon Terapi
  • Doç. Dr. İrfan KOCA
Ozon Terapi

Fibromiyaljide aktif oksijen molekülü olan ozon gazı kullanılarak yapılan iyileştirici tedavilere “ozon terapi“ denilmektedir. 

OZON TERAPİ

Ozon üç oksijen atomundan oluşan bir kimyasal bileşiktir. O2 + O1 = O3  
Ozon, hücresel dengeyi düzenleyen bir tedavi olup bir yandan hücrelerin çoğalmasını hızlandırır, diğer yandan kanın oksijen taşımasını arttırır. Kanın akışkanlığını artırmak suretiyle pıhtılaşma eğilimini yavaşlatır. Vücutta yaşamsal görev taşıyan bütün biyolojik koruyucuların ve enzimlerin üretimini de aktive eder. 
Fibromiyalji hastaları, enerjilerinin azaldığını söylerler. Gerçekten birçok FM hastasında uzun süreli iş yapma kapasitelerinin azaldığı gözlenir. Bunun nedenlerden biri hücrelerin yeteri kadar oksijeni bünyesine alamamasıdır. 
Aynı şekilde adale kasılmaları hastaları bıktıracak kadar şiddetli olabilir. Yapılan tetkiklerde bunu izah edecek hiçbir değişiklik yoktur. Günlük yaşam mücadelesi, iş yoğunluğu, mesleki ve ailevi sıkıntılar, endüstriyel olarak hazırlanan konserve gıda ürünleri, çevre kirliliği, nikotin, alkol, kahve ve diğer kötü alışkanlıklar, yanlış yaşam biçimi ve hatalı beslenme, hareketsizlik, hastalık ve enfeksiyon... İşte bunlardan herhangi biri veya birkaçı stres nedeni olabilir. 

Tüm bunlara, normal yaşlanma süreci de eklenince insan vücudunun oksijen ihtiyacı daha da büyümektedir. Oksijen yetersiz olduğunda birçok organ ve hücrelerin çalışmasında aksamalar olmaktadır. Serbest radikaller bu koşullarda giderek daha da artmaktadır. Olayın kronikleşmesi vücudun bunlara karşı kendini savunma sistemlerini zayıflatmaya başlar. 

Fibromiyaljide OZON TEDAVİSİ: Ozon uygulaması; FM hastalarında 2 şekilde yapılır. İlk yöntem; hassas ağrılı özel noktalar içerisine ozon gazı enjeksiyonları yapılması şeklindedir. İkinci yöntem damardan alınan kana ozon verildikten sonra tekrar aynı kanın hastalara geri verilmesi şeklindedir. Ozon dokularda oksijenasyonu artırmakta ve serbest radikallerin ortamdan uzaklaşmalarını sağlamaktadır. Sonuçta diğer tedavi yöntemlerinin yanı sıra yapılacak ozon tedavisi de fibromiyalji hastalarında bozulan yaşam kalitesinde belirgin düzelmelere yol açar. 

Ozon, uygulanması öncesi kullanılan ilaçlar, ayrıntılı öz geçmiş sorgulanmalıdır. Kan gazı değerleri, biyokimyasal rutin testler, kanama pıhtılaşma değerlerine bakılmalıdır. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi www.ozonterapi.net''' sitesinden öğrenebilirsiniz