Ne Zaman Ameliyat
  • Doç. Dr. İrfan KOCA
Ne Zaman Ameliyat

Bel Fıtığında Cerrahi Tedavi Yapılan tüm konservatif tedavilere rağmen hastalarda yeterli düzelme yoksa ameliyatı düşünmek gerekebilir.
 

     
B
azı nadir durumlarda hiç beklemeden ameliyata başvurmak gerekebilir. " Kauda Equina" sendromu buna örnek olup ani gelişen bir hastalıktır. Burada adalelerde güç kaybı, apış arası bölgesinde his kusuru, idrar yapma fonksiyonlarında bozulma şeklinde sorunlar vardır. Bu vakalar 12 saat içinde geciktirilmeden ameliyat edilmelidir. 
     Bir diğer ameliyat kararı nedeni de; adale erimesi, adale gücünde ve refleks kaybı olan hastalardır. Bu durum 3 hafta içinde giderek ilerliyor ve tüm tedavilere rağmen düzelmiyorsa ameliyatı düşünmek gerekir. Günlük yaşam aktiviteleri ileri derecede bozulmuş ve mesleğine geri dönüşü kısıtlanmış genç hastalarda operasyon kararı daha erken alınabilir.  

     Birkaç ay ara ile tekrarlayan ve her seferinde bir ayı aşkın süreli şiddetli hastalık belirtileri ile seyreden olgularda yine ameliyat tercih edilmelidir. Bel fıtığı operasyonları oranı ülkeden ülkeye değişmektedir. İngiltere' de her yıl yüz bin kişide 10, İsveç' te her yıl yüz bin kişide 20, Finlandiya' da her yıl yüz bin kişide 30, Almanya' da her yıl yüz bin kişide 45 kişi "Bel Fıtığı Ameliyatı" olmaktadır.