İnsanoğlu ve Ağrı
  • Doç. Dr. İrfan KOCA
İnsanoğlu ve Ağrı

    Bel Ağrısı modern toplumların her geçen gün büyüyen önemli sorunlarından biridir. Bel ağrısı insanların var oluşundan itibaren başlar. Geçmiş yıllara ait yazıtlar ve kalıntılar eski insanların omurgalarında nispeten daha erken yaşlarda dejeneratif değişimler olduğunu bunun da bel ağrılarına yol açabileceğini ortaya koymaktadır. 
     Binlerce yıldır bu ağrının nedeninin bulunması ve tedavisi hekimlerin en büyük uğraşısı olmuştur. Bel ağrısı ve buna ait çözüm önerileri de buna paralel olarak yıllar içerisinde sınama yanılma yoluyla gelişmeye devam etmiştir. Gelecekte bel ağrılarının yok edilmesine ait çeşitli buluşların ortaya çıkacağı muhakkaktır.