Bel Ağrısının Sıklığı
  • Doç. Dr. İrfan KOCA
Bel Ağrısının Sıklığı

Bel ağrısının aıklığı giderek artıyor mu ?
 

     Tüm dünyada nüfusun yaklaşık % 75' i yaşamlarının herhangi bir döneminde bel ağrısından yakınmıştır. 20 yaş üzerindeki nüfusun %14' ü yaşamalarında en az bir kez, 2 hafta kadar yatmayı gerektirecek şiddette bel ağrısı geçirmektedir. 50 yaşına gelenlerin %85' i yaşamlarının herhangi bir bölümünde bel ağrısı çekmiştir. 
     İnsan ömrü giderek uzadığına göre bel ağrısı sıklığının önümüzdeki yıllarda daha da artacağı muhakkaktır. İlk defa akut bel ağrısı geçirenlerin % 38' inde aynı yıl içinde yeni bel ağrısı atağı ortaya çıkar. Bu durum tekrarlayan bel ağrılarının zaman içerisinde kronik bel ağrısına dönüşeceğinin işaretidir .